OM WISTORIES

Förlagsverksamheten drog igång hösten 2016, efter en tids förberedelser. Utöver barnböcker kommer Wistories så småningom att breddas med andra genrer, till exempel fakta- och presentböcker. I dagsläget finns dock inga planer på att ge ut traditionell skönlitteratur. Tillväxten sker organiskt, med långvariga samarbeten och vinstdelning.

Kvalitet och trivsel står i fokus. Här råder stor tillgänglighet och öppenhet i en kreativ miljö med högt i tak. Flexibilitet och lyhördhet är andra ledord. Glöm hårda deadlines och stress. Böckerna tar den tid de behöver för att bli klara. Att tillhöra Wistories förlag är en kvalitetsstämpel i sig. Vi satsar på professionella medarbetare till både uttryck och arbetssätt. Det lönar sig både i längden och på tvären.